11.3. 2010 sa v priestoroch ZUŠ uskutočnila keyboardová školská súťaž, na ktorej sa prezentovalo 27 žiakov z tried Mgr. Hudeca, Mgr. Gajdošíkovej, p. uč. Vantecha, p. uč. Hanuliakovej a p. uč. Pruskovej. Žiakov hodnotila porota, v ktorej boli všetci pedagógovia keyboardového oddelenia. Na záver celej súťaže porota ocenila najlepších žiakov, ktorí sa ešte raz predstavili publiku hrou na tento čoraz obľúbenejší nástroj.

Katarína Hurtošová PŠ – z triedy Mgr. art. Hudeca
Viktória Franková 1. ročník - z triedy Mgr. Gajdošíkovej
Patrik Mozoľ 1. ročník - p. uč. Pruskovej
Patrik Hyll 2. ročník - z triedy Mgr. art. Hudeca
Kristína Sucháňová 3. ročník - z triedy p. uč. Hájnikovej
Denisa Kormanová 3. ročník - z triedy Mgr. art. Hudeca
Renáta Šmatlavová 7. ročník - z triedy Mgr. art. HudecaBez cien neostali ani ostatní žiaci, pretože ukázali svoje úsilie a chuť pracovať s týmto
Keyboardová súťaž Keyboardová súťaž