Do 1. ročníka súťaže sa zapojilo 6 MŠ a 6 ZŠ Okresu Kysucké Nové Mesto, a to:
MŠ- 9. mája, Komenského, Litovelská, MŠ Povina, MŠ Rudina, MŠ Kysucký Lieskovec, ZŠ- Nábrežná, Clementisova, ZŠ Nesluša,ZŠ Povina, ZŠ Ochodnica, ZŠ Lodno a ZUŠ Kysucké Nové Mesto.

Odborná porota v zložení:

Ján Rajtek- učiteľ výtvarnej výchovy ZUŠ KNM,
Jánošová Martina- učiteľka výtvarnej výchovy ZUŠ KNM,
Mgr. Zina Labudová- učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ Snežnica,
Mgr. Ľudmila Kultánová- učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ Nábrežná, KNM,
Mgr. Mária Ústupská- učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ Budatín,
hodnotila 170 výtvarných prác podľa jednotlivých kategórií. V každej kategórií boli ohodnotené 3 práce.

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 6.11.2009 o 15,00 hodine vo výtvarnej triede ZUŠ – budova pri rampách. Ceny víťazom odovzdá garant celej súťaže Ing. Vladimír Macášek. Vernisáž výstavy súťažných prác sa bude konať pred Vianočným koncertom dňa 10.12.2009 o 16,30 hodine v DK KNM.

 

I.kategória MŠ
Samko Jantulík MŠ 9. mája, KNM
Monika Pavlusíková MŠ Kysucký Lieskovec
Alžbeta Lisková MŠ Litovelská, KNM

II.kategória ZŠ
1.-4.roč. Soňa Vlčková ZŠ Nábrežná, KNM
Maroš Janáčik ZŠ Ochodnica
Juliána Olejková ZŠ Ochodnica

III.kategória ZŠ
5.-9.roč. Jaroslava Garbierová ZŠ Clementisova, KNM
Barbora Fojtíková ZŠ Nábrežná, KNM
Jaroslav Haľama ZŠ Nábrežná, KNM

IV.kategória ZUŠ
Lucia Pupučíková
Kolektívna práca: Rebeka Mažgútová,Paulína Cerchlanová,Lea Psocíková
Kolektívna práca: Tatiana Ondrášová,Paulína Vnuková,Tomáš Lulek,Matúš Kudláč

V.kategória ZUŠ
1.-3.roč. Laura Javoríková
Nina Kobrtková
Lucia Beliančinová

VI.kategória ZUŠ
4.-8.roč. Zuzana Hagenová
Zuzana Brezinová
Michaela Haceková


Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa so svojimi žiakmi do súťaže zapojili. Tešíme sa na 2. ročník.

VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme