Dňa 21. marca 2012 sa uskutočnil 10. ročník akordeónového festivalu v rytme swingu a boogie-woogie. Tohto ročníka sa osobne zúčastnil aj zakladateľ súťaže, pán Miroslav Košnár, na ktorého podnet súťaž pred 10 rokmi vznikla.
Tento rok sa na súťaži predstavilo 23 akordeónistov v sólovej hre a 5 zoskupení, ktoré súťažili v komornej hre. Na súťaži sa predstavili žiaci z 7 základných umeleckých škôl z celého Slovenska (ZUŠ Bojnice, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, ZUŠ Stará Ľubovňa, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Považská Bystrica, ZUŠ Púchov a ZUŠ Trstená) a aj žiaci jednej školy z Českej Republiky (ZUŠ Ostrava).
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá mala tento ročník týchto členov:

Predseda poroty:
PaedDr. Peter Kozoň – ZUŠ I. Koláčka Námestovo
Mgr.art. Ivan Hudec – ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Ľuboš Hrdý – ZUŠ Bojnice.

3. kategória - sólo
strieborné pásmo Denis Dubjel z triedy Mgr.art. Ivana Hudeca

4. kategória - sólo
diplomy za účasť: Simona Straková z triedy Mgr. Silvie Vyšinskej
Martina Šmehylová z triedy Mgr. Jozefa Garabáša

4. kategória - sólo
strieborné pásmo Michaela Bajanková z triedy Mgr. Silvie Vyšinskej

2. kategória komornej hry
zlaté pásmo Martina Šmehylová
Alžbeta Macková z triedy Mgr. Jozefa GarabášaAko v minulých ročníkoch, aj tento ročník mal výbornú úroveň a v tomto trende by sme chceli pokračovať aj v budúcom ročníku.


X akordeónový festival X akordeónový festival X akordeónový festival
X akordeónový festival X akordeónový festival X akordeónový festival
X akordeónový festival X akordeónový festival X akordeónový festival
X akordeónový festival