ZUŠ Kysucké Nové Mesto a jej spevácke oddelenie pod vedením p.uč. Zdenka Mravca pripravilo 30. marca 2011 už 16. ročník obľúbenej speváckej súťaže Vokálna jar.
Priestory školy ožili v jarných farbách pod rukami pedagógov výtvarného odboru a v novej koncertnej sále privítala riaditeľka školy Mgr. Jana Jánošová 31 pedagógov, 22 korepetítorov a 74 súťažiacich zo 17 ZUŠ Žilinského, Banskobystrického i Nitrianskeho kraja. Súťaž slávnostne otvoril vedúci odboru školstva KNM pán Mgr. Ladislav Vendrinský. Výkony súťažiacich hodnotili 2 odborné poroty.

Porota pre II. kategóriu:
Predseda: Bc. Veronika Časnochová ( Konzervatórium Žilina )
Členovia : Viera Sojčáková ( ZUŠ J. Potočára Čadca ), Mgr. art. Anna Bomborová ( Konzervatórium Žilina )

Porota pre I., III., IV.,V. kategóriu a komorný spev:
Predseda:
Mgr. art. Irena Lukáčová ( Konzervatórium Žilina )
Členovia: Ivona Greňová ( ZUŠ Čadca II. ), Mária Hrebeňárová ( ZUŠ L. Árvaya Žilina )

Na záver porota ocenila bezchybnú organizáciu celej súťaže a vedenie školy pozvalo zúčastnených na ďalší ročník. Zámerom speváckeho oddelenia je rozšíriť súťaž pre všetky ZUŠ v rámci Slovenska.

Spevácke oddelenie ZUŠ Kysucké Nové Mesto


XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar