Poplatky za štúdium

Školné na školský rok 2019/20 PDF

 

Dokumenty potrebné k prihláseniu žiaka na štúdium

Žiadosť o prijatie do ZUŠ PDF


Dokumenty potrebné k odhláseniu žiaka zo štúdia

Odhláška zo štúdia na ZUŠ PDF

 

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Prihláška na podujatie PDF 

Školský poriadok ZUŠ PDF

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby PDF