Poplatky za štúdium

Školné na školský rok 2023/24 PDF

 

Dokumenty potrebné k prihláseniu žiaka na štúdium

Žiadosť o prijatie do ZUŠ na školský rok 2024/25 PDF

Elektronická prihláška na ZUŠ

 

Dokumenty potrebné k odhláseniu žiaka zo štúdia/prerušenie štúdia

Odhláška zo štúdia na ZUŠ PDF

Žiadosť o prerušenie štúdia PDF

 

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Prihláška na podujatie PDF 

Školský poriadok ZUŠ PDF

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby PDF

 

Dokumenty potrebné pri nástupe do školy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti PDF