Poplatky za štúdium

Školné na školský rok 2019/20 PDF

 

Dokumenty potrebné k prihláseniu žiaka na štúdium

Žiadosť o prijatie do ZUŠ na školský rok 2020/21 PDF

Elektronická prihláška na ZUŠ pre školský rok 2020/21

 

Dokumenty potrebné k odhláseniu žiaka zo štúdia

Odhláška zo štúdia na ZUŠ PDF

 

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Prihláška na podujatie PDF 

Školský poriadok ZUŠ PDF

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby PDF