Dňa 17.3. 2011 sa uskutočnil III. ročník keyboardovej súťaže. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov v I. kategórii a 10 v II. kategórii, z tried p. uč. Pruskovej, Gajdošíkovej, Zuziakovej, Hájnikovej, p. uč. Vantecha a Hudeca. Z celkového počtu si ceny za najlepšiu interpretáciu odniesli 9 žiaci. Plný skúsenosti a obohatený o hudobný zážitok sa tešíme na ďalší rok tejto súťaže.

I. kategória: Dávid Pažický
  Stelka Mrekajová
  Katka Hurtošová
  Branislav Hauptvogel
  Viktória Franková
II. kategória: Martin Kubjatko
  Patrik Hyll
  Branislav Matejčík
  Adam Ondreáš
Porota: p. uč. Terezia Prusková- predseda
  p. uč. Miroslav Vantech
  Bc. Zuzana Hájniková

Vedúci key. oddelenia: Mgr. art. Ivan Hudec

Keyboardová súťaž Keyboardová súťaž Keyboardová súťaž Keyboardová súťaž Keyboardová súťaž Keyboardová súťaž