1. mája slávila Cirkev okrem nedele Božieho milosrdenstva aj blahorečenie veľkého Pápeža Jána Pavla II. Mnohí veriaci z celého sveta putovali v tento deň priamo do Vatikánu, iní túto slávnosť sledovali cez rôzne média. Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto svedomito pripravili Veľkonočný koncert venovaný Jánovi Pavlovi ll. , ktorý sa uskutočnil v rímsko-katolíckom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste o 15. hod. V 1. časti koncertu si poslucháči vypočuli celý cyklus “ Biblických písní “ od A. Dvořáka, ktorý odznel v podaní speváckeho oddelenia ZUŠ. V 2. časti „ si prišli na svoje“ milovníci zborového spevu. Učiteľský spevácky zbor odprezentoval repertoár svetového charakteru (časti Mozartoveho Rekviem, Pergolessiho Stabat Mater, Verdiho Nabucca, ...)

Veríme, že si návštevníci koncertu odniesli okrem veľkého umeleckého zážitku i duchovné obohatenie a tak sme mohli prispieť k rozvoju dobra medzi ľuďmi.


Kolektív pedagógov ZUŠ
Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto si uctili blahorečenie Jána Pavla ll Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto si uctili blahorečenie Jána Pavla ll Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto si uctili blahorečenie Jána Pavla ll Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto si uctili blahorečenie Jána Pavla ll Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto si uctili blahorečenie Jána Pavla ll Pedagógovia ZUŠ Kysucké Nové Mesto si uctili blahorečenie Jána Pavla ll