Dňa 16. septembra navštívila našu školu poslankyňa Európskeho parlamentu pani Katarína Neveďalová.

Po krátkom kultúrnom programe v podaní žiakov hudobného odboru si europoslankyňa pozrela zrekonštruované a novovybudované priestory, porozprávala sa s prítomnými pedagógmi a žiakmi a ocenila výtvarné prevedenie interiéru a exteriéru školy.

Tešíme sa na jej ďalšiu návštevu !

Ďakujeme pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na kultúrnom programe:

Pavol Súkeník- z tr. p. uč. Zábojníka
Denis Dubjel- z tr. Mgr. art. Hudeca
Pavlína Pavlusíková- z tr. Mgr. Králikovej
Michaela Hrušková- z tr. p. uč. Hruškovej
Vzácna návšteva z Bruselu na našej škole Vzácna návšteva z Bruselu na našej škole Vzácna návšteva z Bruselu na našej škole Vzácna návšteva z Bruselu na našej škole Vzácna návšteva z Bruselu na našej škole Vzácna návšteva z Bruselu na našej škole