Výtvarný odbor zorganizoval pri príležitosti Fašiangov 1. sánkovačku v maskách.

Zúčastnili sa na nej žiaci výtvarného odboru. Na vyučovaní si zhotovili masky, ktoré boli podmienkou účasti. Počasie žiakom prialo a pekná akcia sa podarila. Masky si odniesli sympatické darčeky a výzvu zapojiť do tohto podujatia aj ostatné odbory na škole.

Karneval na snehu 2010 Karneval na snehu 2010 Karneval na snehu 2010 Karneval na snehu 2010 Karneval na snehu 2010 Karneval na snehu 2010