Fašiangy, fašiangové tradície a zvyky si Kysučania pripomínali rôznymi spôsobmi. Prítomnosť tohto obdobia podčiarkol aj 4. ročník hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych harmonikárov a heligonkárov z regiónu Kysúc a Žiliny pod názvom „Fašiangová harmonika“. Toto kultúrne podujatie sa konalo 15. februára 2010 v hlavnej sále Domu kultúry v KNM a zorganizovalo ho akordeónové oddelenie ZUŠ v spolupráci s vedením školy a Občianskym združením priateľov hudby.

Na spestrenie záveru fašiangového obdobie sa v dvoch častiach trojhodinového programu najprv predstavilo 14 juniorov v sólovej hre na akordeón, ktorí napriek svojmu veku až dokázali zaujať publikum. Cenu najmladšieho (ani nie 7-ročného) účastníka dostal Šimon Pastorek z Horného Vadičova. Túto úvodnú časť koncertu ukončil 8-členný akordeónový súbor zo Snežnice pod vedením Mgr. Silvie Vyšinskej. Obecenstvo bolo po tejto časti výborne naladené a po krátkej prestávke začala hlavná časť večerného programu, ktorého sa zúčastnili muzikanti z Horného Vadičova, Turzovky – Predmiera, Dunajova, Turzovky, Čadce – Milošovej, Dlhej nad Kysucou, Oščadnice, Snežnice, Žiliny, Veľkého Rovného, Terchovej a KNM. Predstavili sa sólisti, duá a hudobné zoskupenia.

Hudobné zoskupenia : Kysucký prameň z Oščadnice pod vedením Jozefa Smolku, Čierne pri Čadci pod vedením Milana Ruceka,Dlhá nad Kysucou pod vedením Štefana Kubačáka, ZUŠ Turzovka pod vedením Pavla Hlavačáka, Stopkovci s vedúcim Štefanom Stopkom a akordeónový súbor ZUŠ KNM pod vedením Františka Martinca.

Sólisti : Vladimír Hataš – Horný Vadičov, Ing. František Tichý – KNM.

Zo žilinského regiónu sa prezentovalo duo Marián Majtan so synom z Veľkého Rovného, , Mgr. art. Igor Gajan zo Žiliny, p. František Mucha z Terchovej.

Zaplnenou sálou kultúrneho domu sa niesli melódie ľudových piesní, ba objavila sa aj perlička v predvedení svetových autorov (Mgr. art. Igor Gajan).

Vystúpenia boli odmeňované spontánnym potleskom vďačného obecenstva, a veru bolo čo obdivovať. Na záver príjemne stráveného večera predviedol svoje virtuózne majstrovstvo aj p. František Mucha z Terchovej s obrovským ohlasom publika.

Všetci účinkujúci dostali vecné ceny a pamätné listy, ktoré venovalo Občianske združenie priateľov hudby.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí atmosféru fašiangov, pod už tradičným heslom „Harmonikári všetkých krajín spojte sa!“, svojou účasťou podporili.

Do zorganizovania sa zapojili aj iné odbory ZUŠ, výtvarník p. uč. Ján Rajtek namaľoval a naaranžoval krásnu výzdobu. Vedúca literárno-dramatického odboru p. uč. Katarína Kovačiková pripravila žiačky, ktoré vo fašiangových maskách s fánkami na táckach vítali všetkých účastníkov a otvárali obe časti programu.

Čestnými hosťami boli primátor mesta Ing. Ján Hartel, zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková a poslanec VÚC Žilina Ing. Vladimír Macášek, ktorý je dlhoročným sponzorom stretnutia.

Ďakujeme riaditeľstvu ZUŠ v KNM, pod vedením Mgr. Janky Jánošovej, ktoré všestranne podporilo zorganizovanie podujatia.

Ďakujem aj sponzorom, ktorí finančne či materiálne prispeli, alebo sa priamo podieľali pri prípravách a organizovaní 4. ročníka Fašiangovej harmoniky.

Hlavný cieľ – pripomenúť mladým ľuďom fašiangové tradície – bol splnený !


    Dovidenia o rok!!!
     František Martinec
     autor príspevku


PRISPELI :
Ing. Ján Hruška
Ing. Vladimír Macášek
Žaneta Richtáriková
Miloš Čičala
Jozef Krajíček
Jaromír Flachs
Martin Mičunda
Jaroslav Vlček a Peter Bollo
Margita Pazdúrová
Sklenárstvo František Švihálek

Fašiangy Fašiangy Fašiangy Fašiangy Fašiangy Fašiangy