VI. ročník Koncertu zborovej tvorby bol sviatkom nielen pre pedagógov a žiakov ZUŠ, ale aj pre všetkých prítomných, ktorí 10. februára prijali pozvanie a zúčastnili sa na ňom. Hudba znela nielen z hľadiska a javiska, ale čisté tóny sa niesli aj z balkóna hlavnej sály DK. VI ročník Koncertu zborovej tvorbySnaha pána učiteľa Zdenka Mravca dať priestor zborovej tvorbe na samostatnom koncerte sa už po šiestykrát stretla s odozvou medzi speváckymi zbormi. V úvode odznela známa skladba „Vivo per lei“ v podaní p.uč. Stanky Svrčkovej a Zdenka Mravca. Potom sa na javisku predstavilo 6 speváckych zborov: 4 z Kysuckého Nového Mesta , 1 z Vrútok a 1 z Martina.

Ako prvý sa predstavil Detský spevácky zbor ZUŠ v KNM . Zbor pracoval v minulosti pod vedením viacerých pedagógov- p. uč. Kalužnej, Drobniakovej, Králikovej, p.uč. Mgr. Bohunického a p. uč. Kállaya. Od školského roku 2003/2004 až doteraz funguje pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta v jednej osobe- p.uč. Zdenka Mravca. Zbor naštudoval v spolupráci s tanečným a literárno- dramatickým odborom 3 muzikály: Perníková chalúpka, Snehulienka a sedem pretekárov a Kráľovnin tajný výlet. Repertoár DSZ tvoria detské umelé i ľudové piesne, populárne piesne a žiaci reprezentujú školu na verejných koncertoch a súťažiach organizovaných školou.

V poradí druhý vystúpil Miešaný spevácky zbor sv. Jakuba v KNM, ktorý vznikol vo februári 2008. Jeho zakladateľkou a dirigentkou je Beáta Kubalíková, ktorá je momentálne maturantkou v odbore klavír- dirigovanie na Konzervatóriu v Žiline. Na začiatku bolo len niekoľko nadšencov, postupne však pribúdali ďalší a ďalší členovia. Dnes v repertoári tohto zboru nájdeme Taizé a piesne v štvorhlasnej zborovej úprave, ktoré slúžia najmä pri liturgii počas vianočných a veľkonočných sviatkov.

VI ročník Koncertu zborovej tvorby

Ako prvý hosť sa predstavil Detský spevácky zbor Svetluška z Martina.

Zbor vznikol v roku 2007 z iniciatívy vedenia ZUŠ v Martine a dirigentky PaedDr. Otílie Moravčíkovej. Speváci začali v prvom školskom roku štúdiom jednohlasných skladieb, ktoré boli zvukomalebne podporované inými hudobnými nástrojmi. Odprezentovať sa podarilo tiež cyklus skladieb Varila myšička kašičku Eugena Suchoňa. Zámerom dirigentky je najmä kvalitná hlasová príprava spojená s pohybovou a dramatickou zložkou, ktorá sa deťom páči a robí ich vystúpenia naozaj originálnymi.

Dnes je Svetluška pravidelným interpretom na koncertoch a podujatiach mesta Martin. Ich ostatným hudobným počinom účinkovanie vo Vianočnej omši P.G. Zruneka spolu s Martinským spevokolom- a to v decembri a januári tohto školského roka. Korepetítorkou zboru je PaedDr. Galina Lapiešová.

Po vystúpení prvého hosťa sa na javisko postavil domáci zbor, a to : Mládežnícky kresťanský spevácky zbor Shema, ktorý pôsobí pri CVČ sv. Jakuba v KNM.Členovia zboru sa okrem spevu venujú aj mnohým ďalším pastoračným činnostiam. Usporadúvajú detské a mládežnícke tábory, duchovné obnovy pre birmovancov a každoročne veľmi úspešné Plesy rodín.

V minulosti zbor fungoval pod vedením p. Štefana Furdeka či huslistu Stanislava Palúcha. Dnes je na tejto pozícii už úctyhodný 15. rok dirigent Zdenko Mravec. V repertoári zboru sú väčšinou gospelové piesne, ktoré si môžete vypočuť aj na CD vydanom v marci minulého roku. Na prvý pohľad nie bežný názov Shema pochádza z hebrejčiny a v preklade znamená „počúvaj“.

VI ročník Koncertu zborovej tvorby

Ďalším speváckym zborom bol hosťujúci Učiteľský spevácky zbor „Laetitia“, zo ZUŠ vo Vrútkach. Zbor pravidelne účinkuje na festivale Vrútocká jar a organizuje aj družobné koncerty v Českej republike. Tvorí ho 10 pedagógov, ktorí spievajú prevažne chrámové piesne a pôsobia pri bohoslužbách v Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Od januára 2010 je vedúcim telesa dirigent Zdenko Mravec.

Posledným zborom, ktorý sa predstavil bol Učiteľský spevácky zbor pri ZUŠ v KNM. Zbor vznikol v roku 2008 na podnet vedúceho speváckeho oddelenia Zdenka Mravca.

Frázovanie, dynamika a technická náročnosť skladieb svedčí o hlasovej kultúre spevákov a bohatých skúsenostiach dirigenta, ktorý pôsobí vo viacerých speváckych zboroch, s ktorými sa zúčastnil na mnohých prestížnych festivaloch zborového spevu doma i v zahraničí.

Na záver koncertu zazneli 3 skladby v podaní všetkých zúčastnených zborov. Pod taktovkou Zdenka Mravca sa asi stovka spevákov všetkých vekových kategórií rozlúčila s vďačným obecenstvom a dala tak bodku za VI. ročníkom koncertu zborovej tvorby.