V dňoch 29. – 30. septembra 2013 sa konala v talianskom meste Lanciano medzinárodná akordeónová súťaž, na ktorej nás reprezentoval náš žiak Denis Dubjel. Súťažil ako jediný zástupca za Slovenskú republiku v kategórii hráčov do 15 rokov. Získal skvelé 3. miesto, za ktoré mu patrí srdečné poďakovanie za reprezentáciu nielen našej školy, ale aj Mesta Kysucké Nové Mesto. Denis pod vedením p. uč. Mgr. art. Ivana Hudeca dosahuje úspechy nielen doma , ale aj v zahraničí. Prajeme mu veľa trpezlivosti a umeleckého rastu.
Mgr. Eva Králiková, poverená riadením ZUŠ

 

Denis DubjelDenis Dubjel