Dňa 2.mája sa žiaci speváckeho oddelenia zúčastnili na Súťažnej prehliadke mladých spevákov v ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.

Umiestnenie našich žiakov:

1. kategória
Bronzové pásmo Júlia Mrmusová, ZUŠ Kysucké Nové Mesto triedny učiteľ Mgr. A. Ďuriaková

2. kategória
Zlaté pásmo Alexandra Mária Svrčková, ZUŠ Kysucké Nové Mesto triedny učiteľ Mgr. A. Ďuriaková
Bronzové pásmo Vanessa Barancová, ZUŠ Kysucké Nové Mesto triedny učiteľ Mgr. A. Ďuriaková