Suťaž sa uskutočnila 13. marec 2012

 

1. kategória
Ivana Harceková, 1. roč. p. uč. Miroslav Vantech
Laura Minárová, 1. roč. Bc. Katarína Hanuliaková
Dávid Pažický, 2. roč. Mgr. art. Ivan Hudec

2. kategória
Viktória Franková, 4. roč. Mgr. Daniela Gajdošíková
Branislav Hauptvogel, 4. roč. p. uč. Miroslav Vantech
Katarína Hurtošová, 3. roč. Mgr. art. Ivan Hudec
Patrik Mozoľ, 3. roč. p. uč. Terézia Prusková
Juraj Psocík, Pš Bc. Katarína Hanuliaková

3. kategória
Richard Kotrč, 5. roč. Mgr. Daniela Gajdošíková
Branislav Matejčík, 2. roč. p. uč. Terézia Prusková
Adam Ondreáš, 2. roč. Mgr. art. Ivan Hudec

4. kategória – komorná hra
Patrik Hyll & Denis Dubjel Mgr. art. Ivan Hudec


IV. ročníka školskej keyboardovej súťaže IV. ročníka školskej keyboardovej súťaže IV. ročníka školskej keyboardovej súťaže IV. ročníka školskej keyboardovej súťaže