Dňa 5.2. 2012 zorganizovala ZUŠ v Kysuckom Novom Meste už VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby. I napriek tomu, že ZUŠ má postavenú novú koncertnú sálu, k repertoár prihlásených zborov viac vyhovoval priestor kostola. Uvítali sme možnosť uskutočniť prehliadku vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. Účinkovali spevácke zbory- Makabi- Krásno nad Kysucou, Speranza- Ochodnica, Vrútocky chrámový spevokol- Vrútky, Shema- Kysucké Nové Mesto, Učiteľský spevácky zbor pri ZUŠ KNM.

Na koncerte odzneli gospelové a klasické skladby sakrálneho charakteru. V úvode sa chrámom ozýval 4- hlasný kánon a v závere odznel slávnostný Benedicat v podaní všetkých speváckych zborov. Sólo spievala žiačka ZUŠ Timea Kamenčíková z triedy p. uč. Svrčkovej. Ďakujeme farnosti a pánovi farárovi Jánovi Uskobovi za poskytnutie Božieho chrámu, ktorý zborovému spevu dodal slávnostný charakter. Veríme, že koncert zanechal v účastníkoch hlboký umelecký zážitok.

ZUŠ KNM Zdenko Mravec

VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby VIII. ročník prehliadky zborovej tvorby